Lĩnh vực hoạt động

Dự án công trình điện chiếu sáng mỹ thuật & LED quảng cáo

Thương mại & xuất nhập khẩu máy xây dựng công nghiệp

Huấn luyện & Đào tạo nghề trong doanh nghiệp

Tư vấn quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn