Một số hợp đồng điển hình

HĐTV Thiết kế 110kV

 • Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc – Vay vốn ngân hàng tái thiết Đức KFW –Tiểu dự án: TBA 110kV Nguyên Giáp và nhánh rẽ, tỉnh Hải Dương – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
 • NCS MBA T1 TBA 110kV Hưng Yên – Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc
 • Lắp đặt MBA T2_TBA 110kV KCN Khánh Phú – Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
 • Đường dây & TBA 110kV thị trấn An Lão – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
 • Công trình: Thủy điện Bắc Nà – Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mục: Đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV – Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Toàn cầu DATC
 • Treo dây mạch 2 ĐZ 110kV Tiền Trung – Lai Khê, tỉnh Hải Dương – Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương
 • Đường dây và TBA 110kV Trực Đại – Ban quản lý dự án lưới điện (NPC)
 • TBA 110kV khu đô thị xi măng và nhánh rẽ – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
 • Xây dựng TBA 110kV LG Display – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
 • Đường dậy & TBA 110kV Yên Thắng – ban QLDA lưới điện
 • Xây dựng đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV xi măng Liên Khê – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
 • Đường dây & TBA110kV Lục Ngạn 2 – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
 • Đường dây & TBA 110kV Cẩm Điền – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
 • Cải tạo chuyển đối 04 TBA 110kV 110kV đang vận hành sang chế độ không người trực vận hành – Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng
 • Xây dựng mới trạm 110kV Mỹ Đức và nhánh rẽ – Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội – Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
 • XT 110kV lộ 173, 174 TBA 220kV Trực Ninh – Ban QLDA lưới điện
 • ĐZ và TBA 110kV Bãi Sậy; ĐZ và TBA 110kV việt Trì 2; ĐZ và TBA 110kV Trực Đại; ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành; ĐZ và TBA 110kV Hồng Lĩnh – Ban QLDA lưới điện
 • Xuất tuyến 1 trạm 220kV nhiệt điện Hải Dương – Ban quản lý dự án phát triển điện lực (NPC)
tram-bien-ap-110kV

CHÍNH TRỰC
CHUYÊN NGHIỆP
HIỆU QUẢ

Giúp các CĐT nhận được sản phẩm có chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, chi phí đầu tư hợp lý nhất.

Giúp các Thành viên có được môi trường làm việc thân thiện, ngày càng nâng cao giá trị bản thân, thu nhập ổn định, phát triển các mối quan hệ chất lượng.

Xem hồ sơ năng lực